โบโก ฮาราม: จากเหยื่ออธรรมสู่กลุ่มก่อการร้ายชื่อก้องโลก

นักข่าวคนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงโบโก ฮาราม เผยว่าเชคอเป็นผู้ใฝ่รู้และนักเทววิทยาโดยศึกษาศาสนาอิสลามจากครูสอนศาสนา และเนื่องจากมีความทรงจำเป็นเลิศจึงแม่นในคัมภีร์กุรอาน จนนำมาเป็นชื่อจัดตั้ง นอกจากพูดภาษาพื้นเมืองคานูรีแล้ว ยังสามารถพูดภาษาอาหรับและฮอซา หนึ่งในภาษาท้องถิ่นที่ใช้สื่อสารกันในทวีปแอฟริกา เนื้อแท้เป็นคนเครียด ขรึม และเป็นหนอนหนังสือ ใช้ชีวิตอย่างสมถะ แต่กลับชอบเผยแพร่วิดีโอออนไลน์อวดอ้างตัวเองว่าหายตัวได้ หรือโอ้อวดว่ายึดรถถังและรถหุ้มเกราะของทหาร อีกทั้งชอบเย้ยหยันทหาร ก่อนจะย้ำว่าตัวเองจะไม่ยอมหยุดการต่อสู้และจะไม่ยอมตายยกเว้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า