นักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มอลิอันซ์ ชี้ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียโต 6.25% -ไทยขยายตัว 3.8%

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจอลิอันซ์ คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกประจำปี 2558 โดยระบุว่ามีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากหลายปัจจัย อาทิ ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรุนแรง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผล การส่งเสริมการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน การใช้นโยบายทางการคลังที่รัดกุม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ตลาดเริ่มมีสภาพคล่องมากขึ้น ทั้งนี้ การขยายตัวในอัตราเร่งดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญหลายประเทศยังคงมีอุปสรรคจากปัญหาเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของจีดีพีที่แท้จริงที่คาดว่าจะเติบโต 4.0% ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ดังกล่าวยังถือว่าสูงกว่าในประเทศอุตสาหกรรมอยู่ดี