นักสืบสายลมสำรวจ “ไลเคน” เครื่องมือชุมชน ตรวจคุณภาพอากาศมาบตาพุด พบใจกลางนิคมฯ อากาศแย่ถึงแย่มาก

นักสืบสายลมสำรวจ “ไลเคน” เครื่องมือชุมชน ตรวจคุณภาพอากาศมาบตาพุด พบใจกลางนิคมฯ อากาศแย่ถึงแย่มาก