“ไอโอดี” เตรียมยกระดับ “ธรรมาภิบาล” บริษัทไทยใช้เกณฑ์ “ASEAN CG Scorecard ” จากรูปแบบไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

“ไอโอดี” เล็งยกระดับธรรมาภิบาลบริษัทจากรูปแบบที่ควรจะมี ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน รองรับเออีซี ขณะเดียวกันก็เป็นห่วงธรรมาภิบาลภาครัฐตกต่ำ สร้างข้อจำกัดการทำนโยบายพัฒนาประเทศ