เสวนา “คนไทย” ปฎิบัติการเวิร์คช็อป ต้านคอรัปชั่นที่เป็นรูปธรรม

เสวนา“คนไทย” ปฎิบัติการเวิร์คช็อป ต้านคอรัปชั่นที่เป็นรูปธรรม wake up call การสร้างกลไกความร่วมมือในการพัฒนาระบบ Watch Dog