เจ้าหญิงคริสตินาแห่งสเปน กับข้อหาอย่างเป็นทางการ “ฉ้อโกง ฟอกเงิน และเลี่ยงภาษี”

เจ้าหญิงคริสตินาแห่งสเปน กับข้อหาอย่างเป็นทางการว่าฉ้อโกง ฟอกเงิน และเลี่ยงภาษี