“ก๊าซเอ็นจีวี” คุกคามความปลอดภัยสาธารณะ (1) ถึงเวลาตรวจถังก๊าซรถยนต์หรือยัง

นักวิชาการหวั่นรถยนต์ที่เติมก๊าซเอ็นจีวีเกือบ 3 แสนคัน กำลังคุกคามความปลอดภัยสาธารณะ และถึงเวลาที่เจ้าของรถยนต์ต้องทดสอบคุณภาพถังอย่างละเอียด และถึงเวลาที่ปตท.ต้องขายก๊าซให้ได้ตามสเปคถัง ISO 11439 หรือยัง