“ความซับซ้อนของภูโกร๋น”

“ความซับซ้อนของภูโกร๋น” เมื่อป่าสงวนกลายเป็นสภาพภูโกร๋น เป็นภูเขาดินแดง มีต้นไม้เป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ประปราย ไม่มีแม้แต่ต้นหญ้า เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ที่จังหวัดน่าน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น