ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ — ศุกร์ 13 กับคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ คลิปหอยกาบกินเกลือ

ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ – ศุกร์ 13 กับคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ คลิปหอยกาบกินเกลือ