“สันติภาพ อินทรพัฒน์” อดีต ผอ.องค์การค้าของ สกสค. แก้ต่างทุกข้อกล่าวหา

“สันติภาพ อินทรพัฒน์” อดีตผอ.องค์การค้าของสกสค.แก้ต่างทุกข้อกล่าวหา ยืนยันปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง โปร่งใส