เปิด 246 โครงการเร่งด่วน รับมือปัญหาน้ำท่วมก่อนฤดูฝนปี 2555

ครม. อนุมัติ 246 โครงการเร่งด่วน วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท เตรียมรับมือน้ำท่วมก่อนฤดูฝนปีนี้ เน้นทำแนวกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง ตต.- ตอ. ขณะที่ โครงการจัดทำถนนถนนพุทธมณฑล สาย 4 สาย 5 และโครงการขยายทางยกระดับถนนบรมราชชนนีถึงจังหวัดนครปฐม ถูกระบุเป็นโครงการระยะยั่งยืน ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.

แจงงบแต่ละจังหวัดที่ได้รับเงินฟื้นฟูน้ำท่วม

ครม.นัดพิเศษ อนุมัติงบกว่า 20,000 ล้านบาท เยียวยาน้ำท่วมเร่งด่วน และแขวนงบอีกกว่า 40,000 ล้านบาท รอตรวจสอบป้องกันซ้ำซ้อน ระบุต้องไม่มีค่าฝึกอบรม สัมมนา หรือค่าเบี้ยเลี้ยง