คลุกวงในกับ”เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์” ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี “สหกรณ์ฯ คลองจั่น”

คลุกวงในกับ”เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์” ประธานดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี”สหกรณ์ฯ คลองจั่น”