คนไทยกำลังจะแก่ก่อนรวย?

คนไทยกำลังจะแก่ก่อนรวย – ปัญหาประชากรชราภาพ เป็นระเบิดเวลาที่เรารู้อยู่แล้วว่าจะระเบิดในอนาคต เพียงแต่ว่าเราจะเริ่มทำอะไรอย่างจริงจังกันหรือยัง และถ้าเราไม่เริ่มกันในวันนี้ มันจะสายเกินไปหรือไม่