“วิษณุ” แจงซ้ำปมราชภักดิ์ หาก “ทบ. รับบริจาค” ต้องขออนุมัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ก่อน – ฝ่าฝืน ผิดวินัย

“วิษณุ” แจงซ้ำปมราชภักดิ์ หาก “ทบ. รับบริจาค” ต้องขออนุมัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ก่อน – ฝ่าฝืน ผิดวินัย

“วิษณุ” แจงปมราชภักดิ์ “รับบริจาคต่างจากเรี่ยไร” หากมูลนิธิฯ ทำ ไม่ต้องยื่นขออนุมัติตามระเบียบสำนักนายกฯ

“วิษณุ” แจงปมราชภักดิ์ “รับบริจาคต่างจากเรี่ยไร” หากมูลนิธิฯ ทำ ไม่ต้องยื่นขออนุมัติตามระเบียบสำนักนายกฯ

ไม่พบ ทบ. ขออนุมัติ “เรี่ยไรเงิน” สร้างอุทยานราชภักดิ์ – ระเบียบสำนักนายกฯ กำหนดโทษผิดทั้ง “วินัย-อาญา” และแช่แข็งเงิน

ไม่พบ ทบ. ขออนุมัติรับบริจาคสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” – ระเบียบสำนักนายกฯ กำหนดโทษทั้งฟันผิด “วินัย-อาญา” และแช่แข็งเงิน

“ปนัดดา” เลี่ยงตอบ ทบ. ขอบริจาคเงินสร้าง “ราชภักดิ์” ถูกระเบียบสำนักนายกฯ หรือไม่ – ป.ป.ช. ยังไม่รับเป็นคดี ชี้ยังไม่สงสัยว่าทุจริต

“ปนัดดา” เลี่ยงตอบ ทบ. ขอบริจาคเงินสร้าง “ราชภักดิ์” ถูกระเบียบสำนักนายกฯ หรือไม่ – ป.ป.ช. ยังไม่รับเป็นคดี ชี้ยังไม่สงสัยว่าทุจริต