กลไก “คุ้มครอง” + “ส่งเสริม” งานสร้างสรรค์: ว่าด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์

ก่อนอื่นเราไม่ควรลืมว่า งานสร้างสรรค์ในยุคออนไลน์นั้นส่วนใหญ่อาศัยการ “รีมิกซ์” หรืออย่างน้อยก็ได้รับ “แรงบันดาลใจ” จากข้อมูลมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ในเน็ต นำผลงานของคนอื่นมาดัดแปลง ล้อเลียน ต่อเติม หรือต่อยอดเป็นงานใหม่ กฎหมายลิขสิทธ์ที่ “ดี” จึงไม่ใช่กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ “คุ้มครอง” สิทธิ์ของผู้สร้างอย่างเคร่งครัดเข้มงวดเสียจนคนอื่นกลัว ไม่กล้าสร้างสรรค์งานใหม่ๆ แต่เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์อย่างพอเหมาะ เพื่อ “ส่งเสริม” ให้เกิดงานใหม่ๆ ซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักของกฎหมายลิขสิทธิ์ตั้งแต่ต้น