สื่ออิสระกับภารกิจหมาเฝ้าบ้าน

โลกเรายังเต็มไปด้วยสื่อที่รายงานทั้ง “ความเท็จ” และ “ความจริง” ปนๆ กันไป ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมใด …แต่ในมุมที่ควรจะเป็น การรายงานข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและนำเสนอรายงานข่าวอย่างรอบด้าน นับเป็นภารกิจที่สื่อพึงกระทำ