ซูเปอร์บอร์ด สั่งปิดบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน เร่งรายงาน 3 เดือน – ลดสิทธิประโยชน์บอร์ด รสก. ต้องโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ประชุมซุเปอร์บอร์รัฐวิสาหกิจ พิจารณา 5 ประเด็น เร่งบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจรายงานผลการดำเนินงานใน 3 เดือน เนื่องจาก 60 แห่ง ใน 120 แห่งขาดทุน – เห็นชอบหลักการของร่าง พ.ร.บ. การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เตรียมเสนอ ครม. กันยายนนี้ – สั่งหั่นสิทธิประโยชน์คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ – มอบคมนาคมจัดหาขบวนรถไฟใหม่ พร้อมหาเอกชนร่วมโครงการ Airport Rail Link – เล็งทีโอที แคท เทเลคอม จัดทำกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หลังประสบความสำเร็จจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 (EGATIF) ในการนำเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา