5 เทรนด์ความยั่งยืนธุรกิจที่มาแรงสุด The Path to Sustainability

เปิดงานวิจัย 5 เทรนด์สร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์กำลังชี้ชะตาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างก้าวที่ยั่งยืนให้กับโลก