สำรวจผลประกอบการบริษัทลูก 56 รัฐวิสาหกิจ มีแค่ 12 แห่งพร้อมโชว์ความโปร่งใส

สำรวจ “ผลประกอบการ” บริษัทลูกรัฐวิสาหกิจ “รายบริษัท” เบื้องต้นมีรัฐวิสาหกิจเปิดเผยข้อมูลแค่ 12 แห่ง จาก 56 แห่ง แม้มาตรการซูเปอร์บอร์ดจี้ให้ทุกรัฐวิสาหกิจเร่งเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อความโปร่งใส ระบุปตท.มีบริษัทลูกเยอะสุด 43 บริษัท