ญี่ปุ่นจะกลับมาเป็น Japan As Number One เมื่อกลายมาเป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ในโรงเรียนของญี่ปุ่น พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ คือ อ่านหรือแปลภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่เข้าใจภาษาพูดและการโต้ตอบ เพราะเหตุนี้ การสอนและการอธิบายภาษาอังกฤษในชั้นเรียน จึงใช้ภาษาญี่ปุ่น ทุกครั้งที่มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนวิธีการสอนภาษาอังกฤษ บรรดาครูพวกนี้ก็จะต่อต้าน ในปี 2009 กระทรวงศึกษาของญี่ปุ่นเคยสำรวจครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 29,524 คน มีครูเพียง 201 คน ที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ไม่ใช่ภาษาที่ 2