เมื่อไทยใหญ่ไม่พอ… 10 ปี “บริษัทจดทะเบียน” มุ่งลงทุนต่างประเทศ รายได้ทะลุกว่า 2 ล้านล้านบาท

เมื่อไทยใหญ่ไม่พอ… 10 ปี “บริษัทจดทะเบียน” มุ่งลงทุนต่างประเทศ รายได้ทะลุกว่า 2 ล้านล้านบาท พบว่าการเติบโตเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปี 2549-2559 ประเทศไทยเติบโตต่ำกว่าต่างประเทศถึง 5% โดยต่างประเทศเติบโตได้เฉลี่ย 8% ต่อปี ขณะที่ประเทศไทยเติบโตได้เพียง 3%