ครม.อนุมัติ “ช็อปช่วยชาติ” ซื้อล้อรถ – OTOP – หนังสือ ลดหย่อนภาษีได้ 2 ปี ไม่เกิน 15,000 บาท

ครม.อนุมัติ “ช็อปช่วยชาติ” ซื้อล้อรถ – OTOP – หนังสือ ลดหย่อนภาษีได้ 2 ปี รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

ครม. อนุมัติ 2 หมื่นล้านทำอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั่วประเทศ – เห็นชอบเพิ่มงบฯอีก 56,000 ล้าน

ครม. อนุมัติ 2 หมื่นล้านทำอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั่วประเทศ – “ประยุทธ์” ลั่นซื้อยางจากเกษตรกรต้องโปร่งใส