“ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” มอบนโยบาย “การท่าอากาศยาน” เร่งขยายสนามบิน รองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง – แจง “สัญญาร้านอาหาร” ถูกต้อง ชี้ข้าราชการโกหกไม่ได้

“ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” มอบนโยบาย “การท่าอากาศยาน” เร่งขยายสนามบิน รองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง – แจง “สัญญาร้านอาหาร” ถูกต้อง ชี้ข้าราชการโกหกไม่ได้