ความสำเร็จของจีนในการต่อสู้กับความยากจน ให้บทเรียนแก่ประเทศต่างๆ อย่างไร

ความสำเร็จของจีนในการต่อสู้กับความยากจน ให้บทเรียนแก่ประเทศต่างๆ อย่างไร สิ่งหนึ่งที่ประเทศต่างๆ จะเรียนรู้จากจีน ไม่ใช่เรื่องนโยบายเท่านั้น แต่เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของจีนที่จะต่อสู้กับปัญหานี้ เมื่อสามารถเอาชนะอุปสรรคที่ทำให้ความรุ่งเรืองไม่ได้ถูกแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงแล้ว สาเหตุใหม่ของความยากจนก็จะปรากฏตัวขึ้นมา จึงจำเป็นจะต้องอาศัยวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่