“นิพนธ์ พัวพงศกร” อดีตอาจารย์ มธ.ทำจดหมายเปิดผนึกถึงชาวธรรมศาสตร์ กรณีเลือกอธิการบดีคนใหม่

“นิพนธ์ พัวพงศกร” อดีตอาจารย์ มธ. ทำจดหมายเปิดผนึกถึงชาวธรรมศาสตร์ กรณีเลือกอธิการบดีคนใหม่