ทำไมเราควรยกเลิกการใช้ผลการเรียนของเด็กในการจัดอันดับห้องเรียนด้วย

ทำไมเราควรยกเลิกการใช้ผลการเรียนของเด็กในการจัดอันดับห้องเรียน เพราะโอกาสที่เราจะสามารถยกระดับความสามารถของเด็กส่วนใหญ่ ซึ่งควรที่จะเป็นนโยบายหลักมากกว่าการผลักดันคนเก่งเพียงไม่กี่คนให้ดีขึ้นเพื่อที่จะชูธงให้กับโรงเรียน นั้นมักจะได้มาจากการจัดห้องโดยการสุ่มมากกว่าการจัดห้องโดยใช้เกรดมาตัด