เทคโนโลยีวิศวชลประทานกู้วิกฤต กำแพงแม่น้ำเทมส์ถึงประตูน้ำอิวาบูชิ (จบ)

การคิดค้นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมอุทกภัยไม่เคยหยุดนิ่ง จาก Delta Works ของเนเธอร์แลนด์ มาเรียนรู้เทคโนโลยีล้ำสมัยของอังกฤษ จากกำแพงกั้นแม่น้ำเทมส์ Moses Prject ของเมืองเวนิซ และเขื่อนและประตูระบายน้ำอิวาบูชิในญี่ปุ่น

ถอดบทเรียนต่างประเทศ “โมเดล” รับมือวิกฤตน้ำท่วม

การบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัยครั้งล่าสุดนี้ มีปัญหา ขาดความพร้อมหรือมีจุดบกพร่องอื่นใด ตรงไหน ไทยพับลิก้ารวบรวมประสบการณ์การจัดการวิกฤตน้ำท่วมในต่างประเทศ อาทิ จีน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ เพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการวิกฤต