สถิติ 3 ผู้นำใช้เงินภาษีเปลือง เดินทางต่างประเทศ “บารัก โอบามา – ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร – กัสตูร์แห่งอินโดนีเซีย”

สุดยอดสถิติ 3 ผู้นำใช้เงินภาษีเดินทาง “บารัก โอบามา- ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร – กัสตูร์แห่งอินโดนีเซีย”