“สมชัย สัจจพงษ์” เดินหน้ากองทุนการออม “แรงงานนอกระบบ” หาสมาชิก 1 ล้านคน การันตีผลตอบแทน เกษียณมีเงินเดือน 7-8 พันบาท/เดือน

‘สมชัย สัจจพงษ์’ ไม่หวั่นกองทุนการออม”แรงงานนอกระบบ”สะดุด เดินหน้าลุยหาสมาชิก 1 ล้านคน การันตีผลตอบแทน เกษียณมีเงินเดือน 7 – 8 พันบาท/เดือน