มติครม.แจง “เกณฑ์ประกันภัยพิบัติ” ประกันแบบไหนจึงจะคุ้มครอง!

เปิดเกณฑ์กองทุนประกันภัยพิบัติ ไม่คุ้มครองน้ำท่วม น้ำหลาก แจงละเอียดยิบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน คาดมีผู้ต้องการเอาประกันภัยพิบัติ 90.45% ของกรมธรรม์ทั้งหมด 1.5 ล้านกรมธรรม์ พร้อมประเมินความเสี่ยงรัฐบาลรับความเสียหายสูงสุด 300,000 ล้านบาท