วิจัยกรุงศรีชี้โครงสร้างส่งออกไทย กลุ่มไหน “แกร่ง -พลาด – ยังดิ้นรน” ในยุคการค้าโลกชะลอตัว

วิจัยกรุงศรีได้ออกรายงาน Structural factors and Thai export: Favorable and undesirable effects ชี้ปัจจัยทำให้มูลค่าการส่งออกซบเซาอย่างต่อเนื่อง 1. เศรษฐกิจทั่วโลกที่ฟื้นตัวช้า 2. ปัญหาเชิงโครงสร้างทางการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และ 3. ปัญหาเชิงโครงสร้างเฉพาะตัวของไทยเอง ซึ่งได้แก่ขีดความสามารถในการแข่งขัน