“ผาสุก พงษ์ไพจิตร” แนะโมเดล”เคพีเค”ของอินโดนีเซีย แก้คอร์รัปชัน

“ผาสุก พงษ์ไพจิตร” เสนอตั้งแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และทำให้ ป.ป.ช. เปลี่ยนจาก “เสือกระดาษ” เป็น “เสือกระโดด” โดยยกตัวอย่าง “เคพีเค” องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของอินโดนีเซียที่ประสบความสำเร็จเป็นกรณีศึกษา

เบื้องลึก! ปมขัดแย้ง “ศุลกากร” ประเมินภาษี “แอมเวย์” 4.6 พันล้านบาท

เบื้องลึก! ปมขัดแย้ง “ศุลกากร” ประเมินภาษีนำเข้า ”แอมเวย์”กว่า 4.6 พันล้านบาท-ตะลึง ระหว่างเข้าตรวจค้น พบยักษ์ใหญ่ขายตรงทำงบฯ 2 บัญชี