โครงการเพื่อส่งเสริมการเดินของคนเมือง “GoodWalk – กรุงเทพฯ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี” เตรียมเปิดตัวภายใน ม.ค. 58

กรุงเทพฯ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี โครงการนำร่องเพื่อชีวิตคนเมืองยุคใหม่ที่ใช้การเดินเพื่อสร้างสุขภาพ สร้างมูลค่า และลดมลภาวะจากยานยนต์ งานวิจัยระบุคนกรุงเทพฯ ไม่เดินเท้าเพราะขาดความปลอดภัย เช่น ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุบนทางเท้าและท้องถนน รวมถึงความลำบากในการเดินบนทางเท้า เช่น ระยะทางไกลเกินกว่าจะเดินได้ ทางเท้าไม่ต่อเนื่องและพื้นผิวขรุขระ คับแคบ และมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากที่ทำให้เดินไม่สะดวก