ชาวมาบตาพุดระบุโรงงาน-ชาวบ้าน อยู่ด้วยกันต้องบนฐานข้อมูลเดียวกัน เผยขอกนอ.เป็น 10 ปี ไม่เคยเปิดรายงานสารเคมีแต่ละโรงงาน

ชาวมาบตาพุดระบุ โรงงาน-ชาวบ้าน อยู่ด้วยกันต้องบนฐานข้อมูลเดียวกัน เผยขอมาเป็น10 ปี แต่กนอ.ไม่เคยเปิดรายงานข้อมูลสารเคมีโรงงาน

“ศุภกิจ นันทะวรการ” กางพื้นที่เสี่ยง” มาบตาพุด” ทางการได้ทำ-ไม่ทำอะไรกับแผนป้องกันอุบัติภัยสาธารณภัย

“ศุภกิจ นันทะวรการ” กางพื้นที่เสี่ยง”มาบตาพุด” ทางการได้ทำ-ไม่ทำอะไรกับแผนป้องกันอุบัติภัยสาธารณภัย ชี้เป้าองค์การอิสระ EHIA ไม่ผ่านคำขอขยายโรงงานBST ระบุแผนระบบป้องกันอุบัติภัยไม่ครอบคลุมทุกความเสี่ยง