กรมโรงงานอุตสาหกรรมลุยยุทธศาสตร์ “กรีน อินดัสทรี” พาทัวร์โรงกลั่นบางจากดูมาตรฐานป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในฤดูฝน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมลุยยุทธศาสตร์กรีน อินดัสทรี ผู้ผลิตเข้าโครงการแล้ว 30,836 โรงงาน พาทัวร์โรงกลั่นบางจากดูมาตรฐานป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในฤดูฝน