ธปท. เตรียมตั้ง “Regulatory Sandbox” ต้นปี 2560 – ผ่อนปรนเกณฑ์กำกับ หนุน FinTech

ธปท. ต้องการมีส่วนร่วมส่งเสริมสภาพแวดล้อมในฐานะ “ผู้กำกับดูแล” ไม่ให้กฎเกณฑ์ต่างๆ มาเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาเทคโนโลยีการเงิน และอีกด้านหนึ่งจะทำหน้าที่เป็น “ผู้อำนวยความสะดวก” ให้บริษัทต่างๆ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ธปท. จะได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมมากขึ้นได้ในระยะต่อไป