เปิดรายงานดีเอสไอระบุ สปสช. ไม่มีหน้าที่ซื้อยา-เวชภัณฑ์ แถมเอาเงินส่วนลดจากองค์การเภสัชไปใช้เอง เที่ยวต่างประเทศ ซื้อรถตู้ ให้เงินทำวิจัย – 4 ปี ได้เงินไปกว่า 240 ล้านบาท

เปิดรายงานดีเอสไอระบุ สปสช. ไม่มีหน้าที่ซื้อยา-เวชภัณฑ์ แถมเอาเงินส่วนลดจากองค์การเภสัชไปใช้เอง เที่ยวต่างประเทศ ซื้อรถตู้ ให้เงินทำวิจัย ฯลฯ ตั้งแต่ปี 2553-2556 ได้เงินส่วนลดไปใช้ในกองทุนสวัสดิการของสปสช.กว่า 240 ล้านบาท แทนที่จะคืนเงินส่วนลดนี้ซึ่งเป็นเงินเหมาจ่ายรายหัวของประชาชน 48 ล้านคน ซึ่งงบประมาณของหน่วยบริการ(โรงพยาบาลรัฐและหน่วยบริการอื่น)ที่นำมาซื้อยาและเวชภัณฑ์