ชมรมมัคคุเทศก์จีนกลางรวมตัวเร่งรัฐจัดการไกด์เถื่อนต่างชาติ ใช้ทรัพยากรประเทศไทย แต่ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือคนไทย

ชมรมมัคคุเทศก์จีนกลางรวมตัวเร่งรัฐจัดการไกด์เถื่อนต่างชาติ ใช้ทรัพยากรประเทศไทย แต่ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือคนไทย