กติกาน้ำ ตอน 2: ปรากฎการณ์ในยุโรป

น้ำเป็นตัวเชื่อมระบบนิเวศทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดูตัวอย่างสหภาพยุโรปสร้างกฎกติกาอย่างไรในการรักษาคุณภาพน้ำร่วมกันทั้งภูมิภาค