ไอลอว์เปิดรายงานจับตาหนึ่งปี สนช. ใช้งบเฉียด 300 ล้าน พิจารณากฎหมาย 130 ฉบับ ผ่านแล้ว 108 ไม่ผ่าน 0

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ เปิดเผยรายงานจับตาการทำงาน 1 ปีของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบใช้งบประมาณเกือบ 300 ล้านบาท พิจารณากฎหมาย 130 ฉบับ ผ่าน 108 ฉบับ ไม่ผ่าน 0 ขณะที่มีการแต่งตั้ง 28 ตำแหน่ง ถอดถอนและตัดสิทธิทางการเมือง 4 ตำแหน่ง การพิจารณากฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วมีเสียงค้านน้อย ขณะที่การถอดถอนนักการเมืองพบว่าความเห็นในสภายังมีหลากหลาย