ไทยยกร่างกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ – อนาคตบังคับยึดทรัพย์สินลูกหนี้นอกประเทศได้

ไทยยกร่างกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ – อนาคตบังคับทรัพย์สินลูกหนี้นอกประเทศได้ นักกฎหมายชี้ปัจจุบันกฎหมายล้มละลายของไทยหลายข้อไม่เอื้อ-ไม่จูงใจนักลงทุน