“สุมล กานตกุล” เอไอเอสแนะ Big Data ไม่ใช่ถังขยะ ภาครัฐ-เอกชนต้องแชร์ข้อมูล ต่อยอดสู่ Thailand 4.0

“สุมล กานตกุล” เอไอเอสแนะ Big Data ไม่ใช่ถังขยะที่จับทุกอย่างโยนลงไป ภาครัฐ-เอกชนต้องแชร์ข้อมูล ต่อยอดสู่ Thailand 4.0

“พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล” เปิดกลยุทธ์ retail-detail ใช้ Big Data ขับเคลื่อน Thailand 4.0

“พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล” เปิดกลยุทธ์ retail-detail ใช้ Big Data ขับเคลื่อน Thailand 4.0 – ชูสร้างวัฒนธรรมขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

APM Group-Thaipublica Forum 2016 (ตอน2) : ภาวะผู้นำในภาวะไม่แน่นอน ใครที่จะอยู่รอด – ทฤษฎีการแก้วิกฤติ 6 ข้อ 5 ใจ

คำว่าผู้นำไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เป็นเรื่องขององค์ประกอบหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ดีเรื่องสำคัญก็คือ ผู้นำที่สามารถรวบรวมทรัพยากรบุคคลหลากหลายชั้นยอดมาอยู่ในที่เดียวกัน เป็นทักษะที่สำคัญมากของผู้นำยุคปัจจุบัน เพราะตัวผู้นำเอง ทำอะไรได้ไม่หมดหรอก

APM Group-Thaipublica Forum 2016 (ตอน1) : ภาวะผู้นำกับการสื่อสารเพื่อความยั่งยืนขององค์กร – การสร้างบทสนทนากับคนต่างวัย

การสร้างภาวะผู้นำเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนต่างรุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเท่าเทียม ในการนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการสร้างคุณค่าโดยต้องเริ่มมาจากข้างใน “internal relationship” สร้างบทสนทนากับคนต่างวัยโดยเคารพในวิถีชีวิตและการเติบโตที่แตกต่าง

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 2: ความจริงใหม่ประเทศไทย – วิธีเผชิญการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นคน lead the change (ตอน 4)

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 2: ความจริงใหม่ประเทศไทย – วิธีเผชิญการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นคน lead the change (ตอน 4)

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 2: ความจริงใหม่ประเทศไทย โลกเปลี่ยน…เศรษฐกิจไทยเปลี่ยน “Make THE Difference – Collaborative Economy” (ตอน 3)

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 2: ความจริงใหม่ประเทศไทย โลกเปลี่ยน…เศรษฐกิจไทยเปลี่ยน “Make THE Difference – Collaborative Economy” (ตอน 3)

1 2 3 6