สังคมฉุกคิด

สังคมฉุกคิด

ปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมมนุษย์ บอกอะไรได้บ้างเกี่ยวกับที่ทางและอนาคตของเราบนโลกใบนี้

3 ข่าวในคอลัมน์นี้


มองฮ่องกงแล้วย้อนมองไทย ส่องความพยายามแบบเผด็จการ

มองฮ่องกงแล้วย้อนมองไทย ส่องความพยายามแบบเผด็จการ หากคนในสังคมเพิกเฉยต่อการใช้อำนาจในลักษณะเผด็จการโดยรัฐ ในท้ายที่สุดแล้ว เราอาจถูกบีบให้ต้องจำนนต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่โดยไม่สามารถมีปากเสียงใดๆ

สังคมฉุกคิด เพื่อสังคมไทยที่ดีกว่า

คนไทยไม่ควรต้องทนกับสภาพบ้านเมืองที่ย่ำแย่อีกต่อไป และไม่ควรมีใครต้องถูกบีบบังคับให้ทนกับความยากจนข้นแค้นไปตลอดชีวิตด้วยการอ้างค่านิยมงมงายอย่างเรื่อง “เวรกรรม” ที่มีไว้เพื่อกล่อมเกลาไม่ให้คนในสังคมลุกขึ้นมาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง