ThaiPublica > เกาะกระแส > ‘จุลพันธ์’ แจงปมตั้ง ‘ธันว์’ นั่งเลขา รมช. คลัง อ้างไม่รู้ติดคดีปั่นหุ้น เผยเจ้าตัวลาออกแล้ว

‘จุลพันธ์’ แจงปมตั้ง ‘ธันว์’ นั่งเลขา รมช. คลัง อ้างไม่รู้ติดคดีปั่นหุ้น เผยเจ้าตัวลาออกแล้ว

15 มิถุนายน 2024


‘จุลพันธ์’ แจ้งปมตั้ง ‘ธันว์’ นั่งเลขา รมช. คลัง อ้างไม่รู้ติดคดีปั่นหุ้น ชี้กระบวนการแต่งตั้งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการการเมือง – คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ – ไม่เคยต้องโทษจำคุก เผยเจ้าตัวลาออกแล้วเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีแต่งตั้งนายธันว์ วุฒิธรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) ว่าตนไม่ทราบเรื่องคดีความมาก่อน และทราบภายหลังการแต่งตั้งแล้วจากข่าว ซึ่งที่ผ่านมานายธันว์ได้ทำงานในคณะทำงานมาระยะหนึ่ง โดยไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือ ผิดกฎหมาย

หลังจากเรื่องนี้ปรากฎเป็นข่าวเมื่อวันที่ 10 มินายน 2567 ตนได้พูดคุยกับนายธันว์และทราบว่าคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ซึ่งนายธันว์พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจนายธันว์ได้ขอลาออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 หลังจากที่มีคำถามในประเด็นนี้

สำหรับกระบวนการการแต่งตั้ง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรมตามขั้นตอนเสนอรายชื่อ เพราะเป็นคดีแพ่งที่ยังไม่สิ้นสุด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 9 ระบุคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 9 ข้อ โดยข้อ (7) ว่า “ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ” ดังนั้น ตนจึงขอยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องมาก่อนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ตนไม่เคยกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายธันว์ไม่เคยหารือเรื่องคดีกับตน พร้อมทั้งย้ำว่าไม่เคยใช้ความสัมพันธ์ช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ใดๆ หากแทรกแซง คดีคงไม่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความหละหลวมของตน และขอโทษกับความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น