ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดแนวคิด MONEY EXPO 2024 “Digital Finance for All การเงินดิจิทัล เพื่อทุกคน” จัดงาน 7 ครั้งทั่วประเทศ

เปิดแนวคิด MONEY EXPO 2024 “Digital Finance for All การเงินดิจิทัล เพื่อทุกคน” จัดงาน 7 ครั้งทั่วประเทศ

5 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร และประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO

เปิดแนวคิด MONEY EXPO 2024 “Digital Finance for All การเงินดิจิทัล เพื่อทุกคน” ปักธงจัดงาน 7 ครั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ

“วารสารการเงินธนาคาร” ประกาศแนวคิดการจัด “งานมหกรรมการเงินปี 2567 MONEY EXPO 2024” ด้วยแนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัล เพื่อทุกคน” สอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค การเงินดิจิทัล (Digital Finance) พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ 7 ครั้ง ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต/ภัย/สุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมงานคับคั่ง

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร และประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2567 MONEY EXPO 2024 จะใช้แนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัล เพื่อทุกคน” เป็นธีมในการจัดงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค “การเงินดิจิทัล (Digital Finance)” อย่างแพร่หลายมากขึ้นปี 2567 รัฐบาลมีนโยบายที่จะแจกเงินดิจิทัล (e-Money) วงเงิน 500,000 ล้านบาท ให้กับประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาท ตามเงื่อนไขการใช้จ่ายที่กำหนดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดให้มีการใช้จ่ายภายในเขตอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อกระจายเม็ดเงินไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็จะมีการออกใบอนุญาต “ธนาคารไร้สาขา” หรือ Virtual Bank เพื่อให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล สำหรับประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการเงินปกติ เช่น ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากหรือสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้ใบอนุญาต Virtual Bank 3 แห่ง ในปี 2567 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 2 ปี 2568

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้มีการทดลองใช้ “เงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย” หรือ Central Bank Digital Currency (CBDC) ซึ่งเป็น “เงินดิจิทัลสกุลเงินบาท” ตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นมา เพื่อใช้ทดแทนธนบัตรและใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ คาดว่าจะสามารถใช้จริงในปี 2567-2568

ด้านตลาดทุนไทย ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็มีการออกใบอนุญาตให้มีการซื้อขาย “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน” หรือ Investment Token ซึ่งมีลักษณะคล้ายการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือ Investment Token จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้ออกหน่วยลงทุนกำหนด เช่น ส่วนแบ่งกำไร ส่วนแบงรายได้ หรือสิทธิอื่นๆ เป็นต้น

จากข้อมูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 พบว่า 8 เดือนแรกของปี 2566 คนไทยมีบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ และใช้จ่ายผ่านบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากดังนี้

  1. e-Money หรือ เงินอิเล็กทรอนิกส์ คนไทยมีบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ต่างๆ 129.9 ล้านบัญชี มีธุรกรรมการเงินผ่านระบบรวมกว่า 68,200 ล้านบาท
  2. พร้อมเพย์ (PromptPay) มีจำนวน 76.4 ล้านบัญชี มีธุรกรรมการเงินผ่านระบบรวมกว่า 3.92 ล้านล้านบาท มีการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์เฉลี่ยวันละกว่า 126,500 ล้านบาท
  3. Internet Banking& Mobile Banking มีจำนวน 134.8 ล้านบัญชี มีธุรกรรมการเงินผ่านระบบรวมกว่า 8.78 ล้านล้านบาท

ข้อมูลจาก คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 ระบุว่า มีประชากรไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า 61 ล้านคน จากประชากรล่าสุด 66 ล้านคน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 92.24% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ 64.4%

นายสันติกล่าวว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินประจำปี 2567 MONEY EXPO 2024 จะจัดขึ้นใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่จัดในกรุงเทพฯ คือ งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 7 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และงานมหกรรมการเงินในต่างจังหวัด คือ งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 14, งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 18, งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 6, งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 11 และ งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 19 โดยมีธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย และสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ให้ความสนใจจองพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

กำหนดการจัดงานมหกรรมการเงินประจำปี 2567 MONEY EXPO 2024 มีดังนี้

 • งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24
  วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 • งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 14 จ.สงขลา
  วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5, ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล หาดใหญ่

 • งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 18 จ.นครราชสีมา
  วันที่ 9-11 สิงหาคม 2567 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช

 • งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 6 จ.ระยอง
  วันที่ 6-8 กันยายน 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง

 • งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 11 จ.อุดรธานี
  วันที่ 4-6 ตุลาคม 2567 ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี

 • งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 19 จ.เชียงใหม่
  วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2567 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 • งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 7
  วันที่ 19-22 ธันวาคม 2567 ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์