ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SME D Bank x กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาโรงเรียนปลูกจิต ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

SME D Bank x กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาโรงเรียนปลูกจิต ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

26 กุมภาพันธ์ 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมพลังกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดย นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน โรงเรียนปลูกจิต เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยมี นางสาวจุไรวรรณ ไร่วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิต ให้การต้อนรับ และรับมอบ ณ โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน เมื่อเร็วๆ นี้