ThaiPublica > Sustainability > Headline > ขอเชิญร่วมงาน…ThaiPublica Forum 2022 : “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน”

ขอเชิญร่วมงาน…ThaiPublica Forum 2022 : “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน”

26 กรกฎาคม 2022


สำนักข่าวไทยพับลิก้า ThaiPublica.org มีวาระครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12 โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืน สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้จัดงาน ThaiPublica Forum 2022 หรือเวทีปัญญาสาธารณะ เพื่อระดมความคิดเห็น ต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย

ด้วยความยั่งยืนได้กลายเป็นการสร้างความแตกต่างที่สำคัญ เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งการตอบโจทย์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ส่งผลให้หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เร่งมือในการพัฒนาความยั่งยืน ประเทศไทยได้ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปี บางเป้าหมายยังห่างไกลความสำเร็จ ดังนั้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะนำไปสู่เป้าหมายในปี พ.ศ. 2573 ตามวาระของสหประชาชาติ

จากรายงานความยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี 2022( The Sustainable Development Goals Report 2022 )เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) อันโตนิโอ กูเทอเรซ( António Guterres Secretary-General, United Nations )ได้กล่าวว่า We must rise higher to rescue the Sustainable Development Goals – and stay true to our promise of a world of peace, dignity and prosperity on a healthy planet.

ไทยพับลิก้าได้จัดงานสัมมนา ThaiPublica Forum 2022 “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พบกับการระดมความคิดเห็น ต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสด้านความยั่งยืนให้กับประเทศไทย จากวิทยากรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ

กำหนดการ ThaiPublica Forum 2022

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.30 – 13.10 น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.25 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.45 -14.15 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย
– ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
14.20 -16.30 น. สัมมนาหัวข้อ “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน” โดย
– คุณเลี่ยว ฮอร์น พัธโนทัย Head, WRI UK Office; and Director, Strategy and Partnerships,World Resources Institute Ross Center for Sustainable Cities
– คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
– คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
– คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
– ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)
……

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี (จำนวนที่นั่งจำกัด)
ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex_ephzCcAlhDDVORwzTtjWjPVL8ytALN99KvKHxx2AjqCpQ/viewform

**ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา onsite ทุกท่าน โปรดแสดงภาพถ่ายผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง บริเวณจุดตรวจหน้างาน ก่อนเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการคัดกรอง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

#ThaiPublica Forum 2022
#เวทีปัญญาสาธารณะ
#ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน
#ความยั่งยืน
#Thaipublica
#องค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืน
#The Sustainable Development Goals