ThaiPublica > เกาะกระแส > EABC เปิดตัวเอกสารท่าที-จุดยืนยุโรป ปี ’65 ในไทย เสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ข้อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

EABC เปิดตัวเอกสารท่าที-จุดยืนยุโรป ปี ’65 ในไทย เสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ข้อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

1 กุมภาพันธ์ 2022


กลุ่มธุรกิจยุโรป ย้ำการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันเป็นปัจจัยหลัก ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในไทย

สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (The European Association for Business and Commerce หรือ EABC) ชี้การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันเป็นปัจจัยสำคัญสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย พร้อมเรียกร้องให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศไทยหลังโควิด-19

ในวันที่ 27 มกราคม 256 สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชได้จัดงานเปิดตัว “เอกสารท่าทีและจุดยืนของภาคยุโรปในประเทศไทยประจำปี 2565” ผ่านทางดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องตามคำแนะนำของทางการไทย โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ

เอกสารท่าทีและจุดยืนของภาคยุโรปในประเทศไทยประจำปี 2565 สะท้อนความพยายามร่วมกันของผู้นำทางธุรกิจยุโรป 12 กลุ่มทำงานในประเทศไทยในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เกี่ยวกับนโยบายในหลากหลายด้านเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ประเทศไทยในการเพิ่มความขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รายงานฉบับนี้ถือเป็นเอกสารอ้างอิงและแนวทางเพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศไทยต่อไป โดยเอกสารท่าทีและจุดยืนของภาคยุโรปในประเทศไทยฉบับปี 2562-2563 ได้ถูกดาวน์โหลดไปมากกว่า 5,000 ครั้ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปราศรัยเปิดงานว่า “เอกสารท่าทีและจุดยืนของภาคยุโรปในประเทศไทยฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นมาอย่างประจบเหมาะกับช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 และมุ่งหาแนวทางสู่เศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน กระทรวงฯ เชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจได้ หากภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน โดยมีสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง”

ด้าน ฯพณฯ เดวิด ดาลี เอคอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ซี่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและไทย พร้อมระบุว่า “เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสหภาพยุโรปสามประการอันได้แก่ การฟื้นตัวอย่างยั่งยืน, ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และบทบาทของธุรกิจในยุโรป ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ สหภาพยุโรปชี้แนะว่าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปจะเป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับภูมิภาคแลระดับโลก”

นายแจน อิริคสัน ประธานสมาคมฯกล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยที่ได้มุ่งมั่นดำเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการค้าการลงทุน ผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมให้เกิดความง่ายในการทำธุรกิจในระหว่างช่วงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปราะบางนี้ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่จะต้องทำงานร่วมมือกัน พร้อมเน้นย้ำว่า ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามระเบียบการค้าโลก ยังคงเป็นเส้นทางสำคัญสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ นายแจนยังระบุว่า ในสภาพการณ์ที่มีการแข่งขันกันทางเงินทุนและความสามารถอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน นักลงทุนต่างมองหาความได้เปรียบในการแข่งขันที่มากไปกว่าสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและจะสามารถเป็นฐานธุรกิจในภูมิภาคต่อไปได้ การปฏิรูปต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและความง่ายในการทำธุรกิจจึงถือว่ามีความสำคัญมาก

รายงานฯ ระบุข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน 4 ด้านที่สำคัญสำหรับประเทศไทย ได้แก่
1. การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การเปิดพรมแดน และการเพิ่มทักษะแรงงานไทย ในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. หลักการเข้าสู่ตลาด (Market access) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีภาคบริการ ซึ่งนำไปสู่การขยายโอกาสให้กลุ่มธุรกิจยุโรปและนโยบายยุโรป เช่น ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล
3. ความง่ายในการทำธุรกิจ (Ease of doing business) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4. ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสหภาพยุโรปและประเทศไทย

EABC เป็นเวทีในการหารือพูดคุยในเชิงนโยบาย และเป็นเสียงของประชาคมธุรกิจยุโรปในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อให้เศรษฐกิจไทยและประชาชนที่พำนัก และทำงานอยู่ในประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ EABC:สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหอการค้าสหภาพยุโรปในประเทศไทย ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจยุโรปในประเทศไทย สนับสนุนผลประโยชน์ของสมาชิก และส่งเสริมการการค้าและการลงทุนในประเทศไทย โดย EABC มีบทบาทอย่างแข็งขันในการเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสหภาพยุโรปและไทย

เอกสารท่าทีและจุดยืนของภาคยุโรปในประเทศไทยประจำปี 2565 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ www.eabc-thailand.org