ThaiPublica > Native Ad > เซเว่น อีเลฟเว่น เปิด “SME Shelf” ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME ก้าวข้าม COVID-19 อย่างยั่งยืน

เซเว่น อีเลฟเว่น เปิด “SME Shelf” ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME ก้าวข้าม COVID-19 อย่างยั่งยืน

28 มิถุนายน 2021


ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่ “SME Shelf” ชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอีในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2,300 สาขา ด้วยแนวคิดคนไทยไม่ทิ้งกัน ต่อยอดโครงการ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” สร้าง 3 ความสะดวก “สะดวกเห็น-สะดวกเข้าถึง-สะดวกไว้วางใจ” ให้ผู้บริโภค พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤติ COVID-19 อย่างยั่งยืน ชวนคนไทยร่วมอุดหนุนเศรษฐกิจฐานรากผ่านสินค้าเอสเอ็มอีกว่า 3,000 รายการ

ธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย ทั้งในแง่ของรายได้และการจ้างงาน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมีจำนวนกว่า 3 ล้านราย จ้างงานกว่า 12 ล้านคน ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประเทศล็อกดาวน์หลายรอบ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ทั้งในแง่ของรายได้ที่หดหายไป หลายรายขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ ต่างพยายามจับมือช่วยเหลือกันและกันมาจนถึงวันนี้ แต่ทว่าก็ยังไม่กลับเข้าสู่ระดับปกติ ยังคงต้องประคองช่วยเหลือกันต่อไป

กว่า 1 ปีของวิกฤติโควิด-19 การช่วยเหลือของภาคเอกชนต่อกลุ่มผู้เดือดร้อนต่าง ๆ เป็นมิติ “การให้” ของสังคมไทยอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ ตาม “ทุนทางสังคม” ของผู้ให้ เพื่อให้ทุกคนที่ “ล้ม” สามารถ “ลุก” ขึ้นได้อีกครั้ง การหยิบยื่น “โอกาส” จึงเป็นอีกก้าวที่สำคัญยิ่ง

หลังประกาศเดินหน้าโครงการ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้เปิดพื้นที่ “SME Shelf” ชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอีโดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เป็นสาขาขนาดใหญ่ จำนวน 2,300 สาขาทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ในสาขาขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ได้จัดทำป้ายพิเศษ “ร่วมอุดหนุนสินค้า SME” เพื่อไฮไลต์สินค้าของเอสเอ็มอีที่วางอยู่บนชั้นต่างๆ ให้โดดเด่น

ซีพี ออลล์ ประเมินว่า สินค้าเอสเอ็มอีที่มีคุณภาพและศักยภาพมีอยู่จำนวนมาก แต่ปัญหาหลักของสินค้าเอสเอ็มอีคือ ผู้บริโภคไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้จากที่ไหน ไม่มั่นใจว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก็มีข้อจำกัดทั้งด้านองค์ความรู้และงบประมาณในการทำการตลาด เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 ยิ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

“สำหรับโครงการนี้เซเว่นได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุก ๆ คน โดยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเอสเอ็มอี กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำให้เอสเอ็มอี ทำงานได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันเซเว่นฯ จะได้สินค้าที่ดี ตรงความต้องการมาให้ลูกค้า ตอนนี้มีเอสเอ็มอีที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทประมาณ 1,000 กว่าราย และเราจะเพิ่มเอสเอ็มอีให้มากขึ้นอีก รวมทั้งเพิ่มยอดขายของเอสเอ็มอีในร้านเซเว่นไม่ต่ำกว่าปีละ 10% เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอียืนได้ มีหลายรายที่ทำร่วมกับเซเว่นแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลายรายสามารถส่งออกได้ นี่คือแนวทางที่เซเว่นจะสนับสนุนเอสเอ็มอี เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป” นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าว

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์

ทั้งนี้การจัดทำ SME Shelf และป้ายพิเศษ “ร่วมอุดหนุนสินค้า SME” เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้สินค้าเอสเอ็มอีด้วยกลยุทธ์ 3 ส ได้แก่

    1.ความสะดวกในการมองเห็น (Easy to see) ให้ผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้าชิ้นไหนเป็นของเอสเอ็มอีได้อย่างชัดเจน
    2.ความสะดวกในการเข้าถึง (Easy to reach) ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเอสเอ็มอีได้ง่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, ALL Online และ 7 Delivery
    3.ความสะดวกในการไว้วางใจ (Easy to trust)

    ให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพ ไว้วางใจและตัดสินใจร่วมสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีได้ง่ายขึ้น

ในฐานะ “กองหนุนช่องทางขาย” ซีพี ออลล์ คาดหวังว่า SME Shelf จะเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่เอสเอ็มอี สามารถก้าวข้ามวิกฤติ COVID-19 ไปได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีคุณภาพ เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากและฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังขับเคลื่อนต่อไปได้

ปัจจุบัน ซีพี ออลล์ มีสินค้าเอสเอ็มอีวางจำหน่ายอยู่ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 3,000 รายการ สินค้าที่นำมาวางบน SME Shelf นั้น จะมีทั้งสินค้ากลุ่มอาหารและกลุ่มของใช้ (Non-Food) ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าของแต่ละสาขาและลักษณะเฉพาะของสินค้า

โครงการเซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ

1.“กองหนุนองค์ความรู้” จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งเรื่อง คุณภาพสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัดการต้นทุน การผลิต ตลอดจนความรู้เฉพาะทางตามประเภทธุรกิจ

“เซเว่นฯนำความรู้ไปสอนเอสเอ็มอี ให้ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการลูกค้า ช่วยออกแบบแบบผลิตภัณฑ์ Packaging พัฒนาสินค้า พัฒนารสชาติ การตั้งราคาก็ต้องเหมาะสมกับคุณค่าของสินค้า แพงไปก็ขายไม่ออก ถูกไปลูกค้าก็ไม่ซื้อ ฉะนั้นราคาต้องเหมาะสม และเราช่วยเอสเอ็มอีในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆ อย่างเช่น หีบห่อใหญ่เกินไป ก็ลดลงขนาด ค่าขนส่งลดลง รายได้ก็มากขึ้น รวมทั้งช่วยโปรโมทสินค้าด้วย” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

2.“กองหนุนความร่วมมือ” เป็นสะพานสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร หน่วยงานราชการ คู่ค้า รวมถึงแหล่งวัตถุดิบสำคัญ

“กองหนุนเรื่องความร่วมมือ เซเว่นฯ จะเป็นสะพานเชื่อมเอสเอ็มอีกับ ภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆให้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และหาวิธีการเพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขายให้เอสเอ็มอีแต่ละราย” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

3.“กองหนุนช่องทางขาย” เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เซเว่น เดลิเวอรี่ (7 Delivery) และออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) เพื่อขยายโอกาสกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ รวมถึงสร้างโอกาสในการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท

ซีพี ออลล์ได้เดินหน้าสนับสนุนเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่องตลอดมาภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”