ThaiPublica > เกาะกระแส > คลังสั่ง “บิ๊กซี” ปลดป้ายโปรโมชั่น “ชิมช้อปใช้” แลกตั๋ว 1,050 บาท ขัดนโยบายกระจายเงินสู่ร้านชุมชน

คลังสั่ง “บิ๊กซี” ปลดป้ายโปรโมชั่น “ชิมช้อปใช้” แลกตั๋ว 1,050 บาท ขัดนโยบายกระจายเงินสู่ร้านชุมชน

9 ตุลาคม 2019


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

คลังสั่ง “บิ๊กซี” ปลดป้ายโปรโมชั่น “ชิมช้อปใช้” แลกตั๋ว 1,050 บาท ขัดนโยบายกระจายเงินสู่ร้านค้าชุมชน

หลังจากที่กระทรวงการคลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ จัดโปรโมชั่นจูงใจให้ผู้ได้รับสิทธิ “ชิมช้อปใช้” 1,000 บาท มาแลกตั๋ว หรือ คูปอง มูลค่า 1,050 บาท เพื่อชำระค่าสินค้าได้ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนั้น

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าห้างสรรพสินค้าดังกล่าวมีการจัดโปรโมชั่นจูงใจให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิชิมช้อปใช้ 1,000 บาท มาแลกตั๋วหรือคูปอง เพื่อซื้อสินค้าเพียงแค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น ซึ่งขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เม็ดเงินกระจายไปสู่ร้านค้ารายย่อยในชุมชนต่างจังหวัดให้ได้มากที่สุด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทางห้างบิ๊กซี ช่วยปลดป้ายโปรโมชั่นดังกล่าวลงมา รวมทั้งฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆ หากยังกระทำการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของรัฐบาล อาจจะถูกขึ้นบัญชีดำ ตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆของรัฐในอนาคต

นอกจากนี้นายชาญกฤช ยังได้กล่าวเตือนประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ขอไปใช้เงินที่รัฐบาลโอนเข้าไปให้ใน G – Wallet 1 ตามจังหวัดที่ได้แจ้งสิทธิภายใน 14 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 หากไม่มีการใช้เงินภายในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิทันที รวมทั้งผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการยืนยันสิทธิในวันถัดมาด้วย โดยผู้ที่ได้รับสิทธิไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน 1,000 บาท ให้หมดภายในครั้งเดียว อาจจะใช้จ่ายเงินเพียงบางส่วนก็ได้ ส่วนที่เหลือสามารถนำไปใช้ต่อได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ได้รับการยืนยันสิทธิแล้วไม่ใช้จ่ายเงินภายใน 14 วันจะถูกตัดสิทธิทันที ส่วน G – Wallet 2 นั้น ผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิสามารถเติมเงินเข้าไปในแอพพลิเคชั่นดังกล่าวนี้ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะได้รับเงินคืน 15% หรือ สูงสุดไม่เกิน 4,500 บาทต่อราย

  • เมื่อโครงการ “ชิมช้อปใช้ ” เป็นมากกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ…
  • สำหรับ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” นั้น กระทรวงการคลัง คาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมครม.ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งอาจจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มอีก 5 ล้านคน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

    ส่วนการใช้จ่ายเงินในช่วง 12 วันแรก พบว่า มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 4.53 ล้านราย มีการใช้จ่ายเงินจาก G – Wallet 1 ประมาณ 4,296 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” ประมาณ 2,416 ล้านบาท , ร้าน “ชิม” ประมาณ 583 ล้านบาท และร้าน “ใช้” ประมาณ 55 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไป มียอดใช้จ่ายประมาณ 1,200 ล้านบาท และจากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า มีการใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าขนาดใหญ่ประมาณ 817 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 19 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

    ส่วนการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 2 มีผู้มาใช้สิทธิแล้ว 15,027 ราย มียอดใช้จ่าย 42 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยรายละ 2,782 บาท เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ภายใน 5 วัน โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” มียอดใช้จ่ายอยู่ที่ 27 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” มียอดใช้จ่าย 9 ล้านบาท และร้าน “ใช้” มียอดใช้จ่าย 6 ล้านบาท

    ป้ายคำ :